No photos submitted

Aurika hasn't submitted any photos to Capture My Chicago yet.


Aurika Pi?ta

Aurika Pi?ta Send Message


Elsewhere


About Me

Witam Drodzy Forumowicze. Nazywam si? Marcin i od przesz?o dziesi?ciu lat frapuj? si? doradztwem w sprzeda?y i monta?em komponentów wchodz?cych w sk?ad monitoringu wizyjnego oraz alarmów. Ch?tnie podziel? si? wiedz? i wymieni? do?wiadczeniem z innymi u?ytkownikami forum. urz?dzenia do nagrywania obrazu kamer przemys?owych