No photos submitted

Milusza hasn't submitted any photos to Capture My Chicago yet.


Milusza Jurek

Milusza Jurek Send Message


Elsewhere


About Me

Witajcie, jestem Andrzej. Jako fachowiec z powy?ej 5-letnim sta?em w zakresie systemów ochrony, a w tym monitoringu wizyjnego i alarmów. Mam nadziej?, i? znajd? tu pasjonatów innowacyjnych technologii zabezpieczaj?cych domy, sklepy i podmioty publiczne. Ch?tnie podziel? si? te? w?asn? wiedz?. cyfrowe rejestratory obrazu